C dilinde fonksiyonlar (işlevler) parametreli ve parametresiz olarak tanımlanabilirler. Bir fonksiyon bir veya birden fazla parametre alabilir.

Örnek 1 (Temel düzeyde parametreli bir fonksiyon tanımlanması)

Yukaridaki “topla” fonksiyonunun parametreleri, pointer (işaretçi) ifadeler ile yazılmak istendiğinde, oluşan durum aşağıdaki şekilde olacaktır.

Örnek 2 (Parametreleri pointer olan bir fonksiyonun tanımlanması)

Bir pointer (işaretçi) değişkeninin “struct” yapı ile kullanılması ve bu pointer değişkeninin, fonksiyona parametre olarak aktarılması ise şu şekildedir.

Örnek 3 (Pointer bir ifadenin struct yapı ile birlikte fonksiyonda parametreli kullanılması)

Kaynakça: