C# ( C Sharp ) adı bilgisayar programcılığıyla uğraşan herkes tarafından az ya da çok bilinir. C ve C++ dillerinin yapmış olduğu ünden de faydalanıyor C# , geliştiricisi Microsoft’un büyüklüğünden de. İsmini tıpkı C++ gibi o da C programlamadaki değişkeni 1 artırmak için kullanılan ‘ ++’ işleminden alıyor. Yani # işareti dört tane artı işaretinin birleşimi olarak düşünülmüş. Tasarımcıları C++ dilini bir adım öteye taşıdıklarının mesajını veriyorlar bir yerde.

C# programlama dili Java ve C++ programcılarına daha ilk bakışta oldukça aşina gelecektir. Bunun sebebi de Microsoft’un bu yeni dili tasarlarken bu iki dilden esinlenmiş olması. C# dilinin paradigmasına bakıldığında esinlendiği diller gibi onun da nesne yönelimli oluşu ön plandadır. Nesne yönelimli oluşunun dışında C# yapısal , fonksiyonel ve zorunlu paradigmaları da bünyesinde barındırır.

Visual C#.NET Microsoft’un C# programlama için geliştirdiği bir araç ve .NET C# denince olmazsa olmazlardan. Bunun sebebi de C# dilinde yazılmış kodun teorik olarak makine koduna derlenebiliyor olmasına rağmen , .NET frameworkle birlikte çalışmasının tercih ediliyor oluşu. Zaten C#’la yazılan programların çalıştırılabilmesi için .NET gerektiği ve C#’ın .NET’le birlikte tasarlandığı düşünülünce bu ikilinin ayrılması da pek mantıklı gelmiyor açıkçası.Bir programlama dilinden bahsederken adettir dünyaya bir merhaba demek. C# ‘tan bu kadar bahsetmişken "Hello World" demezsek olmaz.

using Sytem;

  // Konsol üzerinde çalışacak bir kod yazmak için System kütüphanesini ekliyoruz.

  class HelloWorld
  {
    static void main()
    {
      Console.WriteLine(Merhaba Dünya);
      Console.Readkey();
    }
  // Tanımladığımız sınıf içerisinde eklediğimiz System kütüphanesinin metodu olan
  // WriteLine çalıştırılır. Böylece konsola Merhaba Dünya yazılmış oldu.
  // ReadKey kullanıcıdan bir tuş okumaya yarayan başka bir metot.
  }

Konsol söz konusu olduğunda C#’ın C++’tan küçük Syntax farkları dışında pek de bir farkı yok. Ancak, C# ‘ı Windows için uygulama yapmak için kullanır ve biraz da görsel katarsak konu biraz değişiyor. Bu noktada C# programlama için yine adı sık geçen bir IDE’den bahsetmek istiyorum. Visual Studio , yine Microsoft tarafında geliştirilen bir geliştirme ortamı (IDE) ve C# ‘la görsel çalışmalarımızda işimizi oldukça kolaylaştırıyor.

Visual Studio'yu açıp yeni Windows Form projesi başlattığımızda IDE bize bir windows program taslağı açıyor. Bizimse ilk planda yapmamız gereken kullanacağımız aletleri, açık form üzerine, sürükle bırak yöntemiyle koymak. Böylece biz daha elimizi koda sürmeden programımızın görseli hazır olmuş oluyor. Bu noktadan sonra kodlara bulaşmak gerekiyor. Program görseli üzerine sürüklediğimiz araçlara çift tıkladığımızda kodları yazacağımız kısma yönlendiriliyoruz. Kod yazma işimiz bittiğinde de IDE’nin çalıştır komutunu kullanarak programı çalıştırabiliriz. Windows programı yazmaya başlamak isteyenlerin C# ‘ı gözden geçirmelerinde fayda olduğuna inanıyorum.

using System;

  class GoodBye
  {
    static void main()
    {
      Console.WriteLine(Bergi okurlarına sevgilerimle);
    }
  }
Kaynakça: